Konferencja Życzliwości 2015 [Fotorelacja]

Konferencja Życzliwości 2015 | Lublin w sieci życzliwości 2015

11 grudnia 2015 roku w Tarasach Zamkowych odbyła się Konferencja Podsumowująca projekt ?Lublin w sieci życzliwości 2015?, podczas której wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami. Wręczone zostały także dyplomy, podziękowania a także tytuły Ambasadorów Życzliwości. Dziękujemy wszystkim

Lublin w sieci życzliwości – Informacje o Projekcie

Lublin w sieci życzliwości – Informacje o Projekcie

?Lublin w sieci życzliwości? to cykliczny projekt, którego celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską. ELEMENTY PROJEKTU KROK PO KROKU: 1. Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Lublina. Uczniowie biorą