2013

2013

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami inicjatyw uczniów szkół biorących udział w projekcie ?Lublin w sieci życzliwości 2013?. (prezentacje zapisane są w formacie .pdf i otwierają się w nowej karcie)   Gimnazjum nr 1 – Ciastko Życzliwości Gimnazjum nr 3

Galeria

Galeria

Galeria projektu “Lublin w sieci życzliwości”. Zdjęcia dokumentujące wszystkie edycje projektu, życzliwe inicjatywy młodzieży, happening “Krąg Życzliwości” na Placu Litewskim w Lublinie oraz konferencję podsumowującą. Konferencja     |     Krąg Życzliwości Konferencja     |     Krąg

2011

2011

  Zapraszamy gimnazja i licea do udziału w trzeciej edycji akcji “Lublin w sieci życzliwości” organizowanej przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja. W ramach akcji: 1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z Lublina będą mieli okazję przygotować własne inicjatywy na rzecz szkoły i

Kontakt

Kontakt

Biuro Fundacji: ul. Krakowskie Przedmieście 13/7 20-002 Lublin tel: 505-407-903 lub 0-500-360-499 e-mail: fundacja@kreadukacja.org (przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy) OFICJALNA STRONA INTERNETOWA

2009

2009

Celami “Lublina w sieci życzliwości” są: Kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywnego obywatela zainteresowanego środowiskiem lokalnym. Wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do zorganizowania akcji społecznej. Promowanie zainteresowania sprawami sąsiedzkimi, wzajemnej życzliwości i uczynności w środowisku lokalnym, a tym samym

2012

2012

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami inicjatyw uczniów szkół biorących udział w projekcie ?Lublin w sieci życzliwości 2012? (prezentacje zapisane są w formacie .pdf i otwierają się w nowej karcie) Gimnazjum nr 1 ? Warsztaty Filmowe Gimnazjum nr 3 ? Warsztaty

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. wrażliwy ? reagujący na potrzeby społeczności lokalnej i osób indywidualnych, a także zainteresowany środowiskiem lokalnym aktywny ? podejmujący działania na rzecz rozwiązania problemów społecznych