Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. wrażliwy ? reagujący na potrzeby społeczności lokalnej i osób indywidualnych, a także zainteresowany środowiskiem lokalnym aktywny ? podejmujący działania na rzecz rozwiązania problemów społecznych