?Lublin w sieci życzliwości? to cykliczny projekt, którego celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

ELEMENTY PROJEKTU KROK PO KROKU:

1. Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Lublina. Uczniowie biorą udział w aktywizujących zajęciach rekrutacyjnych prowadzonych przez trenerów Fundacji KReAdukacja. Spotkania odbywają się w szkołach, które odpowiedzą na zaproszenie i zgłoszą swoje zainteresowanie udziałem młodzieży w projekcie. Spotkanie takie pracownik Fundacji przeprowadza z każdą zgłoszoną klasą, trwa ono 45 min. i jest przeprowadzane w terminie i czasie dogodnym dla szkoły. Młodzież zainteresowana udziałem w dalszej części działania stworzy kilkuosobowe grupy projektowe. Po spotkaniu grupy oczekują na pierwszy kontakt od organizatorów o terminie i miejscu pierwszego spotkania.

2. Październik ? listopad to czas dla grup na przygotowywanie i realizację własnej inicjatywy na rzecz wybranej przez siebie grupy (np. dzieci, Dom Dziecka, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, pacjenci Dziecięcego Szpitala Klinicznego itp.). Każdej grupie młodzieży na każdym etapie pracy towarzyszy animator ? wolontariusz Fundacji, który jako osoba dorosła wspiera działania młodzieży, pomaga i podpowiada najlepsze rozwiązania, niczego jednak nie narzucając. Grupy spotykają się z animatorem raz w tygodniu w jednej z sal na terenie szkoły, do której uczęszczają uczniowie z grupy, w terminie, który nie koliduje z ich zajęciami lekcyjnymi. Młodzież pracuje metodą projektu, dzięki czemu samodzielnie podejmuje decyzje, uczy się odpowiedzialności i wykorzystywania własnych pomysłów.

3. ?Tydzień Życzliwości? ? tydzień, w czasie którego przypada kluczowe święto dla projektu (21 listopada ? Międzynarodowy Dzień Życzliwości). Ten tydzień to czas na realizację wszystkich przygotowanych wcześniej inicjatyw.

4. Międzynarodowy Dzień Życzliwości (21 listopada) ? zrealizowanie wspólnej inicjatywy przez wszystkie grupy działające w projekcie.

5. Pierwsza połowa grudnia ostatni etap działania ? uroczyste zakończenie kampanii ? konferencja, na którą zaproszone zostają wszystkie osoby w nią zaangażowane. Każda z grup ma okazję zaprezentować efekty swojej pracy, poznać działania innych grup. Wszystkie osoby tworzące projekt otrzymują podziękowania i dyplomy potwierdzające ich zaangażowanie.

KORZYŚCI DODATKOWE:
Udział w bezpłatnych szkoleniach, które z pewnością ułatwiają pracę w czasie projektu, a także wyposażają w wiele umiejętności praktycznych, przydatnych w dalszych etapach edukacji i działalności społecznej:

Trening animacji kulturalnej podczas którego omawiane zostają możliwości podejmowania działań w projekcie. Młodzież wspólnie wypracowuje pomysły na to jakiego rodzaju inicjatywy można podejmować w Lublinie i dostaje wskazówki co do kwestii organizacyjnych przydatnych w celu podjęcia działania.
Szkolenie z technik motywacyjnych ? dzięki któremu młodzież podtrzymuje wysoki poziom swojego zaangażowania przez cały czas realizacji projektu
Szkolenie z autoprezentacji – przygotowuje młodzież do wystąpienia na konferencji podsumowującej projekt.

Za pośrednictwem projektu ?Lublin w sieci życzliwości? istnieje możliwość zaliczenia gimnazjalnego projektu edukacyjnego ? po konsultacji z wychowawcą i na zasadach przez niego ustalonych.

Szczegółowe informacje:
Ewelina Pyzik
Tel. 504 603 332
e-mail: ewelina.pyzik@kreadukacja.org

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja zaprasza do obejrzenia filmu informacyjnego o projekcie “Lublin w sieci życzliwości”. Znajdą tutaj Państwo wszystkie podstawowe informacje na temat samego projektu oraz jego przebiegu.

Krąg Życzliwości 2015 [Video]


Krąg Życzliwości 2014 [Video]

Krąg Życzliwości 2013 [Video]

Prezes Fundacji KReAdukacja Sylwia Ciołek
opowiada o projekcie w ITVL
[zobacz video]

 

Lublin w Sieci Życzliwości 2011 [Video]

 

Dzień Życzliwości 2011 [Gimnazjum nr 3 w Świdniku] [Video]

 

Lublin w Sieci Życzliwości 2011 [Radio Lublin] [Mp3]

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin