Zapraszamy do udziału w 11. edycji ?LUBLINA W SIECI ŻYCZLIWOŚCI?, projektu organizowanego przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja

CEL PROJEKTU:
Promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

W ramach akcji:
1. Uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych z Lublina pod opieką animatora mają okazję przygotować własne ?życzliwe inicjatywy? na rzecz najbliższego otoczenia, dzięki czemu uczą się wrażliwości na problemy lokalne i aktywnej postawy w procesie kreowania rzeczywistości.
2. Organizowanie życzliwych inicjatywy na rzecz małych społeczności lokalnych Lublina promuje miasto, Szkoły, aktywną, kreatywną młodzież oraz ideę wolontariatu.
3. Organizowana jest konferencja podsumowującą projekt, na której wszystkie grupy realizujące inicjatywy mają okazję pochwalić się efektami swojej pracy, a wszystkie instytucje zaangażowane w projekt oraz szkoły otrzymują tytuł Ambasadorów Życzliwości.

PROJEKT KROK PO KROKU:
Szkoły otrzymują w maju zaproszenie do uczestnictwa w projekcie. Jeśli są zainteresowane zaangażowaniem swoich uczniów w to działanie, podejmują następujące działania:

1. WYTYPOWANIE NAUCZYCIELA, KTÓRY BĘDZIE PEŁNIŁ FUNKCJĘ
SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU.

Jego rola będzie polegała na:
? pomocy w przygotowaniu grafiku spotkań rekrutacyjnych wstępnie zainteresowanych projektem klas z trenerem Fundacji KReAdukacja (45 min na klasę) ? spotkania te powinny odbyć się we wrześniu.
? pomocy w organizacji wolnych sal na terenie szkoły na spotkania grup młodzieży z animatorami;
? pomocy w zwolnieniu młodzieży z zajęć lekcyjnych podczas dwóch wydarzeń: realizacja inicjatywy, oraz konferencja podsumowująca projekt w pierwszej połowie grudnia, a także zorganizowanie opieki dla młodzieży ze strony szkoły;
? podtrzymywaniu motywacji młodzieży realizującej inicjatywy oraz kontakt z fundacyjnym koordynatorem projektu, który jest odpowiedzialny za poprawny przebieg wszystkich realizowanych działań.
? obecność z młodzieżą na konferencji (bądź wskazanie zastępstwa)
? w przypadku zgłoszenia do projektu klasy, która poprzez uczestnictwo w naszym działaniu chciałaby zaliczyć projekt edukacyjny, szkolny koordynator projektu ?LWSŻ?, jako osoba najbardziej w szkole zorientowana w działaniach młodzieży ? pełni także funkcję szkolnego opiekuna projektu edukacyjnego lub wyznacza do tego innego nauczyciela. Nad regularnymi spotkaniami z grupą czuwać będą animatorzy ? pracownicy i wolontariusze Fundacji, oni także będą wypełniać karty pracy grupy. Istnieje jednak możliwość konsultacji opiekuna szkolnego z animatorem grupy zaliczającej projekt, by umożliwić dostępność szczegółowych informacji na temat pracy młodzieży.
? kontakt mailowy/telefoniczny szkolnego koordynatora projektu jest przekazywany animatorom, którzy będą pracować z grupami z danej szkoły. Kontakty animatorów także zostaną przekazane szkolnym opiekunom. Zależy nam na tym, by kontakt osób pracujących z młodzieżą był jak najbardziej dogodny.

2. ZGŁOSZENIE SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOSTĘPNEGO POD LINKIEM:
https://zyczliwosc.kreadukacja.org/formularz-dla-szkol-2019/
Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, których możemy przyjąć do udziału w projekcie i w związku z dużym zainteresowaniem szkół, jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 3 klasy na spotkania rekrutacyjne!

3. USTALENIE HARMONOGRAMU I PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-REKRUTACYJNYCH

Od momentu zgłoszenia szkoły koordynator projektu jest w kontakcie z osobą zgłaszającą. Wspólnie umawiają spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla zgłoszonych grup. Spotkanie takie pracownik Fundacji przeprowadza z każdą zgłoszoną klasą, trwa ono do 45 min. i jest przeprowadzane w terminie i czasie dogodnym dla szkoły. Młodzież zainteresowana udziałem w dalszej części działania stworzy kilkuosobowe grupy projektowe. Grupy deklarują jaki dzień tygodnia i godzina będą odpowiednie na cotygodniowe spotkania z animatorem. Terminy te nie mogą się pokrywać z godzinami zajęć lekcyjnych. Na podstawie zadeklarowanych godzin i dni, we współpracy ze szkolnym koordynatorem projektu ustalane są sale, w których młodzież będzie pracować z animatorem ? osobą z ramienia Fundacji, która wspiera działania młodzieży, pomaga i podpowiada najlepsze rozwiązania, niczego jednak nie narzucając. Po takiej weryfikacji grupy oczekują na pierwszy kontakt od organizatorów o terminie i miejscu pierwszego spotkania z animatorem (wrzesień).

4. PRZYGOTOWYWANIE INICJATYWY NA RZECZ WYBRANEJ GRUPY (wrzesień-listopad)
(np. dzieci, Dom Dziecka, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, pacjenci Dziecięcego Szpitala Klinicznego itp.). Wtedy odbywają się spotkania grup młodzieży z animatorami, w czasie których omawiane są wszystkie kwestie organizacyjne, przygotowywane materiały, ustalany plan działania, czasem spotkania i rozmowy z placówką, z którą młodzież chce nawiązać współpracę.

5. REALIZACJA INICJATYW ? TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI (21-30 listopada)
tydzień, w czasie którego przypada kluczowe święto dla projektu (21 listopada ? Międzynarodowy Dzień Życzliwości). Ten tydzień to czas na realizację wszystkich przygotowanych wcześniej inicjatyw. Inicjatywy podejmowane przez młodzież są bardzo różne. Ich specyfika oraz termin są uzależnione od pracy placówki, z którą młodzież chce podjąć współpracę. W tym czasie także zrealizowana będzie 1 inicjatywa wspólna dla wszystkich grup zaangażowanych w projekt.

6. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ? KONFERENCJA (pierwsza połowa grudnia)
Zaproszone zostaną na nią wszystkie osoby zaangażowane w projekt. Każda z grup będzie miała okazję zaprezentować efekty swojej pracy, poznać działania innych grup. Wszystkie osoby tworzące projekt otrzymają podziękowania i dyplomy potwierdzające ich zaangażowanie.

KORZYŚCI DODATKOWE:
Możliwość udziału w trzech bezpłatnych szkoleniach, które z pewnością ułatwią pracę w czasie projektu, a także wyposażą w wiele umiejętności praktycznych, przydatnych w dalszych etapach edukacji i działalności społecznej: szkolenia z animacji kultury, wystąpień publicznych oraz z technik motywacyjnych. Szkolenia odbędą się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Oprócz szkoleń młodzież weźmie także udział w warsztacie integracyjnym.

Zapraszamy do współpracy!
Dołącz do grona życzliwych!!
Zostań Ambasadorem Życzliwości!!