Zapraszamy do udziału w jedenastej edycji projektu „LUBLIN W SIECI ŻYCZLIWOŚCI”, organizowanej przez FUNDACJĘ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH KREADUKACJA

CEL PROJEKTU:
Promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

W RAMACH PROJEKTU:
1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Lublina pod opieką animatora mają okazję przygotować własne „życzliwe inicjatywy” na rzecz najbliższego otoczenia, dzięki czemu uczą się wrażliwości na problemy lokalne i aktywnej postawy w procesie kreowania rzeczywistości. Animatorzy zaś nabywają doświadczenia w pracy z młodzieżą i organizacji mini wydarzeń społeczno-kulturalnych.
2. Organizowane są życzliwe inicjatywy na rzecz małych społeczności lokalnych Lublina promujące miasto i aktywną, kreatywną młodzież oraz ideę wolontariatu.
3. Organizowana jest konferencja podsumowującą projekt, na której wszystkie grupy realizujące inicjatywy będą miały okazję pochwalić się efektami swojej pracy.

ELEMENTY PROJEKTU z perspektywy animatora KROK PO KROKU:
Do udziału w projekcie zapraszamy głównie studentów/absolwentów kierunków społeczno-pedagogicznych. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie projektu.
Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany zaangażowaniem się w to działanie, musisz podjąć następujące kroki:

1. Dokonać oficjalnego zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem:
https://zyczliwosc.kreadukacja.org/formularz-animatora-2019/

Następnie należy poczekać do kilku dni na potwierdzenie mailowe oraz informacje od organizatorów dotyczące szczegółów harmonogramu działań.

2. W czasie rekrutacji animatorów odbywać się będzie równolegle rekrutacja grup młodzieży zainteresowanych udziałem w projekcie – pracownicy Fundacji spotykają się z grupami wstępnie zgłoszonymi (np. przez szkoły) jako zainteresowane projektem – omawiane są cele i idee projektu. Podczas tych spotkań młodzież tworzy kilkuosobowe grupy projektowe, deklaruje termin spotkań z animatorem.

3. Wrzesień/październik – animatorzy przydzielani są do poszczególnych grup. Następuje pierwsze spotkanie grup z animatorami. Spotkania odbywają się w szkole, do której uczęszcza młodzież z danej grupy, w sali wskazanej wcześniej przez szkolnego opiekuna projektu – nauczyciela, zgłaszającego młodzież).

4. Od października do ok. połowy listopada trwają spotkania – cotygodniowe z animatorem, podczas których powstają pomysły na życzliwą inicjatywę oraz są realizowane poszczególne etapy jej przygotowania.

5. Realizacja inicjatyw – Tydzień Życzliwości (21-30 listopada)

6. Po zrealizowanej inicjatywie grupy i animatorzy mają następujące zadania:
• uczestnictwo w szkoleniu z autoprezentacji przełom listopada i grudnia – skierowane do liderów grup, dobrze byłoby, gdyby animatorzy też się na nim pojawili w charakterze wsparcia. Szkolenie przygotuje do prezentacji inicjatywy w czasie konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w pierwszej połowie grudnia.
• spotkanie po szkoleniu, podczas którego wspólnie zostanie przygotowana prezentacja.

CZEGO OCZEKUJEMY?
– uczestnictwa we WSZYSTKICH elementach projektu, jak też wsparcia grup na każdym etapie pracy
– wypełnianie karty pracy grupy
– komunikatywności, przekazywania informacji na temat pracy grupy
– informowania o planowaniu wyjścia z młodzieżą ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych (o ile taki przypadek zaistnieje)
– w przypadku zgłoszenia do projektu klasy, która poprzez uczestnictwo w naszym działaniu chciałaby zaliczyć projekt edukacyjny, należy po konsultacji ze szkolnym opiekunem projektu na warunkach przekazanych przez Dyrekcję Szkoły lub wychowawcę wypełnić dodatkową dokumentację opisującą pracę grupy.
– jeśli zaistnieje taka potrzeba – obecność na spotkaniu indywidualnym szkolnego koordynatora projektu z fundacyjnym, by pracownicy szkoły byli jak najdokładniej poinformowani o tym, na jakim etapie pracy są uczniowie. Kontakt taki jest ustalany indywidualnie w terminach dogodnych dla stron.
– stały kontakt z organizatorami ze strony fundacji – szczególnie w przypadkach, gdy coś nie jest do końca jasne

CO OFERUJEMY W ZAMIAN?
– zdobycie cennego doświadczenia pracy z grupą młodzieży
– zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie
– możliwość udziału wraz z młodzieżą w bezpłatnych szkoleniach: warsztacie integracyjnym, szkoleniu z animacji kultury, z wystąpień publicznych oraz technik motywacyjnych
– materiały szkoleniowe, jak też wszelkie materiały niezbędne w trakcie pracy z młodzieżą
– możliwość poznania nowych metod z zakresu edukacji nieformalnej
– uczestnictwo w konferencji, podczas której każdy animator wraz ze swoją grupą będzie miał możliwość zaprezentować efekty działań pozostałym grupom, wtedy także zostaną wręczone dyplomy – zarówno dla młodzieży, jak i animatorów.
– możliwość konsultacji z koordynatorem projektu na każdym etapie pracy z grupą
– możliwość realizacji praktyk studenckich

Dołącz do nas! 