Lublin w sieci życzliwości, życzliwość, Lublin, Miasto Lublin, Międzynarodowy Dzień Życzliwości,21 listopada,Ambasador Życzliwości, certyfikat, podziękowanie, Krąg Życzliwości, Plac Litewski w Lublinie, Konferencja Życzliwości, konferencja podsumowująca projekt, www.zyczliwosc.kreadukacja.org, oficjalna strona życzliwości w Lublinie, kampania społeczna, sponsorzy, darczyńcy, wsparcie, patronat honorowy, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, szkolenie dla studentów, szkolenie dla animatorów, praca z młodzieżą Lublin w sieci życzliwości, życzliwość, Lublin, Miasto Lublin, Międzynarodowy Dzień Życzliwości, Lublin w sieci życzliwości 2014, 21 listopada, Międzynarodowy Dzień Życzliwości, Ambasador Życzliwości, certyfikat, podziękowanie, Krąg Życzliwości, Plac Litewski w Lublinie, Konferencja Życzliwości, konferencja podsumowująca projekt, www.zyczliwosc.kreadukacja.org, oficjalna strona życzliwości w Lublinie, kampania społeczna, sponsorzy, darczyńcy, wsparcie, patronat honorowy, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, Miasto Lublin, projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, Dzień Życzliwości w Lublinie,  facebook.com/Dzien.Zyczliwosci.w.Lublinie, szkolenie dla studentów, szkolenie dla animatorów, praca z młodzieżą, cele projektu,  zgłoszenia do projektu, formularz zgłoszeniowy, osoby zakwalifikowane, życzliwość, miłość, pomoc, wsparcie, cykliczny projekt, którego  celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską,  zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Lublina, własne inicjatywy na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, metoda projektu, młodzież  pracuje metodą projektu, podejmowanie samodzielnych decyzji, aktywne działania, życzliwy stosunek do świata młodych ludzi,  przykładne zachowania, Tydzień Życzliwości, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, organizacja pozarządowa, głównym celem  jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych, organizujemy i prowadziy  warsztaty edukacyjne, projekty edukacyjne, projekty kulturalne, projekty z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wizyty studyjne  dla studentów ze wschodu, wizyty studyjne STP, wizyty studyjne Study Tours to Poland, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna,  wsparcie edukacji szkolnej, integracja różnych grup społecznych, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin, www.kreadukacja.org,  fundacja@kreadukacja.org, galeria zdjęć, fotorelacje, Lubelska Szkoła Fotografii, PhotoVision, Artus, Frugo, Projekt Wodzirej

Niezmiernie miło nam podziękować raz jeszcze wszystkim (pośrednim i bezpośrednim) uczestnikom projektu ?Lublin w sieci życzliwości 2013?, jak również wszystkim osobom, które udzieliły nam wsparcia merytorycznego czy rzeczowego.

To dzięki Wam piąta edycja projektu ?Lublin w sieci życzliwości? była tak wyjątkowa. Z roku na rok liczba osób zaangażowanych w projekt jest coraz większa ? tym razem aż 27 grupom udało się zrealizować życzliwe inicjatywy, co bardzo nas cieszy i zachęca do kontynuowania tworzenia młodym ludziom możliwości do rozwoju społecznego.
Dzięki wrażliwości, kreatywności i zaangażowaniu młodzieży, zostały zrealizowane inicjatywy m.in. na rzecz: Domów Dziecka, Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Schronisk dla Zwierząt, Domów Pomocy Społecznej, Przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, jak również rówieśników młodzieży z grup projektowych.

Dziękujemy raz jeszcze uczniom i nauczycielom Szkół:
– Gimnazjum nr 1
– Gimnazjum nr 3
– Gimnazjum nr 19
– VIII Liceum Ogólnokształcące
– IX Liceum Ogólnokształcące
– XIV Liceum Ogólnokształcące
– Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
– Zespół Szkół im św. Teresy

Mamy nadzieję na kontynuację współpracy przy kolejnych edycjach, zapraszając oczywiście również inne Szkoły z Lublina. Do zobaczenia za rok! 🙂 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Konferencji Podsumowującej klikając na obrazek powyżej.

Dziękujemy Za Życzliwość