Lublin w sieci życzliwości 2010

?Lublin w sieci życzliwości? jest kampanią, której celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.

1. Kampania jest kontynuacją programu edukacji obywatelskiej ?W sieci… życzliwości? realizowanego przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja w 2009 r.
W ubiegłorocznym działaniu partnerami były szkoły: VIII Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, XIV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 3 oraz Polskie Radio Lublin. Działanie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, informacje o nim znalazły się w większości lokalnych mediów. W Dniu Życzliwości lublinianie stworzyli żywy Krąg Życzliwości pod Trybunałem Koronnym, dając tym samym wyraz poparcia dla działania i promocji życzliwości.

2. Do udziału w tegorocznym działaniu ?Lublin w sieci życzliwości? zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z Lublina. Uczniowie wezmą udział w aktywizujących zajęciach rekrutacyjnych (45 min.) prowadzonych przez trenerów Fundacji KReAdukacja na terenie szkoły. Młodzież zainteresowana udziałem w dalszej części działania stworzy grupy projektowe. Każda grupa będzie przygotowywała własną inicjatywę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia. Praca każdej grupy rozpoczynać będzie się w tydzień po zajęciach rekrutacyjnych. Młodzież będzie pracowała metodą projektu, dzięki czemu będzie mogła samodzielnie podejmować decyzje, uczyć się odpowiedzialności i wykorzystywania własnych pomysłów. Aktywne działanie na rzecz szkoły ma być dowodem na życzliwy stosunek do świata młodych ludzi. To właśnie oni mają stać się przykładem dla pozostałych mieszkańców miasta.

3. Każda grupa projektowa (z wybranym liderem) będzie wspierana przez opiekuna projektu ? trenera Fundacji KReAdukacja. Spotkania opiekuna i grupy będą się odbywały raz na 2 tygodnie ? w szkole bądź w biurze Fundacji. Zwracamy się także z prośbą do szkół o to, by wyznaczeni zostali szkolni opiekunowie, którzy mogliby wesprzeć grupę w działaniu i podtrzymywać motywację. Każda grupa będzie przygotowywała swoją inicjatywę (min. jedną)

4. W tygodniu poprzedzającym Dzień Życzliwości (15 ? 21 listopada) grupy projektowe będą mogły realizować swoje inicjatywy na rzecz szkoły i/lub najbliższego jej otoczenia. Informacje o inicjatywach młodzieży pojawiać się będą w lokalnych mediach. Zostanie również stworzony profil kampanii na portalu facebook.com. Profil pozwoli na wymianę informacji między uczestnikami z różnych szkół. Informacje w mediach są istotnym elementem każdej kampanii i staną się sposobem na promocję działania i szkół w nie zaangażowanych.

5. W Międzynarodowym Dniu Życzliwości (21 listopada) będzie miał miejsce punkt kulminacyjny kampanii ? uczestnicy działania i mieszkańcy Lublina wokół Trybunału Koronnego utworzą żywy Krąg Życzliwości.

6. Ostatnim etapem działania będzie uroczyste zakończenie kampanii, na które zaproszone zostaną wszystkie osoby w nią zaangażowane.