Lublin w sieci życzliwości 2009 | Prezentacje uczestników biorących udział w projekcie.

Celami “Lublina w sieci życzliwości” są:

  1. Kształtowanie wśród młodzieży postawy aktywnego obywatela zainteresowanego środowiskiem lokalnym.
  2. Wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do zorganizowania akcji społecznej.
  3. Promowanie zainteresowania sprawami sąsiedzkimi, wzajemnej życzliwości i uczynności w środowisku lokalnym, a tym samym zacieśnienie i pielęgnowanie więzi społecznych wśród mieszkańców miasta.

Rezultaty:

  1. Dostrzeganie swojego miejsca w społeczności lokalnej i bycia aktywnym obywatelem.
  2. Umiejętność podejmowania i organizowania akcji społecznych oraz dostrzeganie korzyści z nich płynących.
  3. Dostrzeżenie problemów występujących w najbliższym otoczeniu.
  4. Wykształcenie postawy otwartej na problemy i aktywności społeczne.
 Pierwsza edycja została współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
 
Lublin w sieci życzliwości 2009 | Fundusz Inicjatyw Obywatelskich